حرکات اصلاحی با ورزش

حرکات اصلاحی به معنای تغییر راستای بدنی، اصلاح زوایای مفصلی، افزایش طول عضلانی، بازیابی بالانس قدرت عضلانی بر پایه تمرین درمانی است. در بین افراد غیر ورزشکار معمولا ضعف و کوتاهی عضلانی موجب بهم ریختن بالانس عضلات پیرامون مفصل میشود اما در بین ورزشکاران قدرت بالای عضلات و استفاده بیش از حد از عضلات یا over use دلیل اصلی عدم بالانس عضلانی است. بنابراین در برنامه ریزی حرکات اصلاحی اهداف و نوع حرکات انتخابی متفاوت است. در کلینیک فیزیوتراپی آرامش با بکارگیری الگوهای حرکتی مناسب به ورزشکار کمک میکنیم در کوتاهترین زمان ممکن به سطح قبلی آمادگی خود بازگردد.

Comments

comments