اولتراسوند تراپی

اولتراسوند تراپی یکی از روشهای درمانی فیزیوتراپی برای درمان طیف وسیعی از مشکلات اسکلتی عضلانی است. این موج از جنس صوت با فرکانسی فراتر از دامنه شنوایی انسان است لذا به آن موج مافوق صوت یا التراسوند میگویند. این موج بر روی غشای سلول ها اثر گذاشته و میزان تبادلات یونی را افزایش میدهد که برای تسریع ترمیم بافتی بسیار سودمند است. در مواردی که ورزشکار تحت عمل جراحی قرار گرفته است اولتراسوند از چسبندگی بافت های اسکار جلوگیری میکند و موجب افزایش انعطاف پذیری بافتی میشود. اسپرین ها و استرین های عضلانی و رباط ها، چسبندگی بافت های نرم، رفع التهاب و درد، گرمای عمقی به عضلات و… از دیگر کاربردهای اولتراسوند است.

Comments

comments