لیزر درمانی آسیب دیدگی در بدنسازی، به ترمیم سریع ضایعات ورزشی و بازگشت فوری بدنساز به باشگاه کمک میکند.

صدمات بدنسازی

بدنسازی همچون هر رشته ورزشی دیگری با آسیب دیدگی همراه است. آشنایی هر چه بیشتر بدنساز با آناتومی بدنی و رعایت اصول اولیه آماده سازی پیش از تمرین و ریکاوری مناسب پس از ورزش به کاهش ریسک آسیب دیدگی های ناشی از بدنسازی بسیار کمک میکند.

با این حال در اثر تکرار زیاد تمرین ها و استفاده از وزنه های سنگین احتمال آسیب دیدگی های اسکلتی عضلانی وجود دارد.

انواع آسیب های بدنسازی

آسیبهای زیادی ممکن است در اثر حرکات بدنسازی ایجاد شود. از سورنس گرفته تا کشیدگی عضلات مختلف، اسپرین و استرین، پیچ خوردگی، رگ به رگ شدن، آسیبهای مفصلی، پارگی تاندون، پارگی رباط، پارگی عضلات، بیرون زدگی دیسک بین مهره ای، تریگر پوینت و بسیاری دیگر از آسیب ها در کمین بدنساز است.

لیزر درمانی ورزشی

یکی از مناسبترین گزینه های درمانی برای آسیبهای ورزشی و بدنسازی لیزر درمانی با امواج قدرتمند لیزر پرتوان فیزیوتراپی ورزشی است. لیزر پرتوان به سادگی توان نفوذ به لایه های عمقی عضلات، تاندونها، رباط ها، مفاصل، عروق و اعصاب بدن بدنساز را دارد. این موج قدرتمند با تحریک پروسه های ترمیم و بازسازی، موجب درمان سریع انواع آسیب دیدگی های بدنسازی میشود.

لیزر قادر است در بخش میتوکندری سلولهای سازنده بافت آسیب دیده نفوذ کند و با فعال کردن فعل و انفعالات خاص میزان تولید ATP را در سلول افزایش دهد. افزایش ATP تولیدی متابولیسم را افزایش داده و صدمات بدنسازی با سرعت ترمیم میشوند.

همچنین لیزر درمانی موجب شکل گیری شبکه عروقی جدید یا وسکولاریزاسیون میشود که خود میزان اکسیژن رسانی را به شدت افزایش میدهد. با افزایش گردش خون و اکسیژن مواد تازه برای مرمت بافت به ناحیه آسیب دیده سرازیر میشود و لذا روند بازسازی تسریع میشود. در کلینیک فیزیوتراپی آرامش در سعادت آباد، دکتر صادق زراعتکار با روش لیزر درمانی با لیزر پرتوان انواع آسیب دیدگی های بدنسازی را درمان میکند.

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *
You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>