فیزیوتراپی ورزشی یکی از حیطه های تخصصی فیزیوتراپی است که اختصاصا به ارزیابی و درمان آسیب های ورزشی میپردازد. نخستین تفاوت در فیزیوتراپی معمول و فیزیوتراپی ورزشی، تفاوت معنی آسیب دیدگی و معنی درمان آسیب هاست. تعریفی که یک ورزشکار از آسیب دارد تنها به دردناک شدن یک عضو محدود نمیشود. در صورتیکه بیشترین شکایت بیماران عادی از درد است. یک ورزشکار ممکن است به جز درد از مشکلات دیگری مانند کاهش توانایی در تولید نیرو، کاهش چابکی و چالاکی، کاهش سرعت عمل، کاهش رکورد در بلند کردن وزنه و بسیاری علائم دیگر شکایت داشته باشد که برای فرد غیر ورزشکار اساسا مشکل تلقی نمیشود.

بر این اساس اهداف درمانی و نوع درمان در ورزشکاران نیز کاملا با فرد غیر ورزشکار متفاوت است. از رایجترین مشکلات و آسیبهای ورزشی میتوان به التهاب تاندونهای شانه، در رفتگی شانه، آرنج تنیس بازان، زانوی پرش کننده، زانوی دوندگان، پارگی رباط های صلیبی زانو، پارگی منیسک زانو، شین اسپلینت، پیچ خوردگی مچ پا، التهاب فاشیای کف پا، دیسک کمر و گردن، کشیدگی عضلات و رباط ها یا اسپرین و استرین و… اشاره کرد.

در کلینیک فیزیوتراپی آرامش در سعادت آباد تهران، دکتر صادق زراعتکار با ارزیابی دقیق این ضایعات، از مناسبترین مدالیته های درمانی برای درمان آسیب های ورزشی بهره میگیرد. درمان تخصصی با طب سوزنی درای نیدلینگ برای تمامی عضلات بدن، امواج پر قدرت لیزر پرتوان، امواج پرفرکانس اولتراسوند، حرکات اصلاحی، تمرین درمانی، درمانهای دستی یا منوآل تراپی،  کامپرشن تراپی و وازوترین و… همگی در این مرکز به ورزشکاران ارائه میشود.